hartvoorvrouwen.com

SAVE THE DATE:  12 maart 2022  de volgende Betuwse vrouwendag!!

Thema:  Geliefde dochter

Spreekster: Annemarie van Heijningen

We gaan het avontuur weer aan in vertrouwen dat God het zal zegenen, zoals Hij voorgaande jaren ook heeft gedaan!  Temidden van alle onzekerheid rondom Corona is Hij ons houvast.

Je bent welkom om fysiek aanwezig te zijn.

Daarnaast zijn we er sowieso via Livestream!!  Een QR-code wordt niet gevraagd.

Het ochtendprogramma is van 10.00-12.00u.  Vanaf 13.00u zullen er workshops zijn.

Zie voor verder info de pagina activiteiten!

 

God houdt van ons. Daarom heeft Hij ons uitgekozen om Zijn kinderen te zijn. Hij heeft Jezus Christus naar de wereld gestuurd om ons bij Hem te brengen. Dat is wat God wilde   (Efeze 1:5, BGT)