We zijn heel blij en dankbaar voor donaties en giften die gegeven zijn. Heel hartelijk dank!!

Voor de livestream vrouwendag van 6 maart hebben we donaties gekregen van de volgende bedrijven:

1. Het Overlevingsfonds, Hemmen

2. Notaris Rang, Zetten

3. Dutch Vans, Bedrijfswagens, Barneveld

4. De Graaf Vishandel, Markt Zetten

5. Passant uitvaartzorg, Randwijk

6. Marizette, Zetten

7. AquaVita, vijverspecialist

8. Aardappelhandel van Lonkhuyzen, Randwijk

9. Doordacht Bouwen

Bankrekeningnr  van St. Hart voor Vrouwen:

NL24 RBRB 8834 8863 80

Inschrijving kvk onder nr. 81757158